Om de verkoop van onze producten goed te laten verlopen en uw privacy te waarborgen, heeft Altijddebestewijn.nl een strikt privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Altijddebestewijn.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In het privacystatement van Altijddebestewijn.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen.

Waarom verzamelt Altijddebestewijn.nl bepaalde informatie?

Altijddebestewijn.nl verzamelt puur informatie om ervoor te zorgen dat wij de door u bestelde artikelen correct kunnen afleveren. De enige gegevens die wij dan ook opslaan zijn uw NAW-gegevens en uw bestelling. Wij slaan geen gegevens op t.a.v. klantvoorkeuren, specifieke interesses, etcetera.

Welke persoonlijke informatie registreert Altijddebestewijn.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens

Voor de verkoop van wijnen en aanverwante artikelen heeft Altijddebestewijn.nl de naam, de adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer van haar klanten nodig. Altijddebestewijn.nl gebruikt deze informatie voor facturering van de bestelde artikelen en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Altijddebestewijn.nl de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Altijddebestewijn.nl strikt geheim houdt.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van de Altijddebestewijn.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd of op andere wijze ter beschikking gesteld. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of via de knop ‘contact’ op de website.